Soms is er meer nodig dan een voetreflex of lichaamswerk om de ziel te raken. Bij Zielreflex worden meerdere technieken gecombineerd en steeds afgestemd op dat wat er op dat moment nodig is en mag gebeuren. 

Zielscontact

Zielscontact kan op diverse manieren ontstaan

​Ziel-Contact-Lijn

​Via een telefonisch consult op de Ziel-Contact-Lijn kom je in gesprek met een zeer ervaren Zielreflex-begeleider. Het is jouw tijd en in die tijd kun je ana de orde stellen wat je bezig houdt of dwars zit. Er wordt echt naar je geluisterd. Gebruik de button rechts op het scherm om jouw tijdsblok te reserveren.

​Gesprekken

​In Wijhe is een gespreksplaats gemaakt waar je in alle rust in gepsrek kunt gana met een Zielreflexbegeleider. In sommige gevcallen kan het gesprek ook bestaan uit meerdere personen. Dat wordt al naar gelang de vraag ingevuld.

​Ont-moetingen

​De plaatsen wara je elkaar kunt ontmoeten is zeker niet altijd de praktijkruimte. Zielscontact ontstaat vaak tijdens een wandeling, op een terras of tijdens een reis. De Zielreflexbegeleider organiseert diverse evenementen maar je kunt ook zelf met een idee komen.

​Vrouwengroepen

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen.

​lezingen

​Er zijn veel onderwerpen die het waard zijn toe te laten lichten door specialisten op een vakgebied. Zeker niet altijd gericht op therapieën maar ook op het gebied van Maya, Energie, Holisme etc.

​reizen

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen.

​Meer weten of een vraag stellen? Gebruik dan dit formulier

Contact opnemen