Soms is er meer nodig dan een voetreflex of lichaamswerk om de ziel te raken. Bij Zielreflex worden meerdere technieken gecombineerd en steeds afgestemd op dat wat er op dat moment nodig is en mag gebeuren. 

​levensenergie

Als je levensenergie ontbreekt kun je aanvullen. We gebruiken:

​Reconnective healing

Reconnective Healing een krachtige nieuwe manier van healing, die lichaam en geest weer in balans kunnen brengen. Het is het resultaat van de interactie met het gehele spectrum van de helende Reconnective Healing frequenties.

Reconnective Healing is sterk verschillend van Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong of Pranic Healing en overstijgt elke traditionele energetische healing techniek. Omdat het niet focust op symptomen, is het geen therapie of behandeling. We zorgen simpelweg voor een wisselwerking met de Reconnective Healing Frequenties. Hierdoor ontstaan soms genezingen die ogenblikkelijk plaatsvinden en die vaak levenslang zijn.

​Lichaamswerk

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen.

​St​oelbehandelingen

Reflexmassage wordt al duizenden jaren geleden toegepast. Van oude afbeeldingen weten wij dat in India, Egypte en bepaalde indianenstammen deze methode van genezing werd gebruikt. Dr. Fitzgerald, een Amerikaanse KNO-arts, heeft de informatie die over reflexmassage bestond, bijeengebracht en tot één systeem gemaakt. Dr. Fitzgerald heeft het lichaam in 1917 in 10 zones verdeeld. Het ontwikkelde systeem noemde hij zonetherapie.

Magnetiseren

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings- ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Men leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen men te boven wil komen.

​Meer weten of afspraak maken? Gebruik dan dit formulier.

Contact opnemen